Affärsidé & Vision

Affärsidé

Vi skall tillverka högt förädlade trävaror som överensstämmer med kundernas krav på funktion och totalekonomi.

 

Vision

Vi förädlar hela stocken, vår målsättning är att producera fler färdiga produkter och på så sätt utöka och säkra marknadsandelar.

 

Värderingar

Vi ska ha effektiva och rationella produktionsanläggningar. Ledningen i Stenvalls Trä ska arbeta med Stenvalls andan där kärnan är passion till arbetsuppgiften, glädjen i att arbeta, glädjen i att få saker gjorda, yrkesheder, kunden i centrum, noggrannhet, sparsamhet, ordning, strävan framåt och till slut lyckas med uppgiften på ett ödmjukt sätt.

Vi ska våga gå våra egna vägar i sättet att både driva Stenvalls Trä och hur vi agerar ut mot marknaden.

Målsättningen ska alltid vara att göra rätt saker rätt då kommer alltid lönsamheten i slutändan, vilket gör oss både starka och långsiktiga.

I allt vi gör så är ett bra dagligt genomförande nittio procent av framgången.