Nyheter

rss

Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

Nästa steg i utvecklingen är att starta måleriet, något som gjorts i liten skala under 2015 för att trimma in teknik och säkerställa kvalitén på den grundmålade ytterpanel som produceras. Till sommaren kommer full produktion att vara igång även vad gäller denna del.

Det tredje steget kommer att bestå i att även starta sågproduktionen. Detta påbörjas under Mars månad och bolaget räknar med att vara i full drift före sommaren.

Efter sommaren kommer ett nytt hyvleri att byggas med inriktning mot konstruktionsvirke och ytterpaneler.

Mot slutet av 2016 kommer bolaget att ha en färdigbyggd anläggning som ska producera högkvalitativa byggprodukter av norrländsk gran för i första hand Svensk och Norsk bygghandel.

Den färdiga anläggningen kommer att producera ca 80 000 m3 byggprodukter och ha ungefär 30 anställda. Totalt sågar Stenvalls Trä 350 000 m3 med en omsättning på 900 miljoner. I bolaget arbetar ca 200 anställda.

Nyheter

rss