Nyheter

rss

Om Stenvalls Trä ABIdag äger och driver Anna Flink, Sven och Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB.
Alla syskonen har sedan barnsben varit engagerade i företaget, deras brinnande intresse för företaget har gjort att de utvecklat företaget till en bland Sveriges mest kvalificerade anläggningar inom träförädling med mycket hög vidareförädling. Ledarskapsfilosofin och företagsklimatet hos oss präglas av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft och gott samarbete. Företaget har organiserats med korta snabba beslutsvägar, vilket gynnar effektiv och flexibel styrning. Samtliga medarbetare är engagerade, kunniga och stolta, ser till helheten och tar sin del av ansvaret vilket genererar en kvalitet som kommer våra kunder till godo.
Syskonen värnar om sina intressenter, kunder, anställda och vårt samhälle. Vi investerar kontinuerligt för framtiden och arbetar långsiktigt med våra företag.

Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen:

• Stenvalls Skogar AB, ägande och förvaltning av skogsfastigheter
• Klubbgärdet Fastighets AB, ägande och förvaltning av fast egendom
XL Bygg Stenvalls AB, byggvaruhus i Luleå och Märsta
Fönsterfabriken i Sverige AB, försäljning av fönster, dörrar och garageportar via nätet
Kallax Flyg AB, flygverksamhet och reseverksamhet.
Genesis IT AB, dotterbolag 80%  IT och säkerhetstjänster.
Bolaget värderar engagemang, kunskap, kompetens och handlingskraft högt.

För oss är Kunden i Centrum, när alla kunder är nöjda så är vi också det och ingen kund skall känna sig likgiltigt bemött.

Det är kundernas behov och efterfrågan som är avgörande.
Stenvalls bygger på en stark värdegrund. Det är våra värderingar och normer som bestämmer vårt handlande. Det är också i våra värderingar som vi hittar kraften, beslutsamheten och tilllförsikten att allt löser sig. Vi ser möjligheterna.

Affärsidé

Vi skall tillverka högt förädlade trävaror som överensstämmer med kundernas krav på funktion och totalekonomi.

Vision

Vi förädlar hela stocken, vår målsättning är att producera fler färdiga produkter och på så sätt utöka och säkra marknadsandelar.

Kvalitetspolicy

Alla i bolaget skall stäva efter att göra rätt första gången och kontinuerligt förbättra verksamheten. Våra produkter skall hålla förväntad kvalitet i hela kedjan, från stock till färdig produkt och till slutkund.