Nyheter

 • Stenvalls Trä söker rundvirkestransportörer

  2018-05-14

  För våra virkesköp inom området Tornedalen och Kalix älvdal och söderut till våra sågverk söker vi transportörer. Vi ser stora möjligheter att kombinera körning med virkesströmmar inom Stenvalls område.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

rss

Om Stenvalls Trä ABIdag äger och driver Anna Flink, Sven och Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB.
Alla syskonen har sedan barnsben varit engagerade i företaget, deras brinnande intresse för företaget har gjort att de utvecklat företaget till en bland Sveriges mest kvalificerade anläggningar inom träförädling med mycket hög vidareförädling. Ledarskapsfilosofin och företagsklimatet hos oss präglas av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft och gott samarbete. Företaget har organiserats med korta snabba beslutsvägar, vilket gynnar effektiv och flexibel styrning. Samtliga medarbetare är engagerade, kunniga och stolta, ser till helheten och tar sin del av ansvaret vilket genererar en kvalitet som kommer våra kunder till godo.
Syskonen värnar om sina intressenter, kunder, anställda och vårt samhälle. Vi investerar kontinuerligt för framtiden och arbetar långsiktigt med våra företag.

Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen:

• Stenvalls Skogar AB, ägande och förvaltning av skogsfastigheter
• Klubbgärdet Fastighets AB, ägande och förvaltning av fast egendom
• XL Bygg Stenvalls AB, byggvaruhus i Luleå, Kalix, Pajala, Kiruna, Skellefteå och Umeå.
Fönsterfabriken i Sverige AB, försäljning av fönster, dörrar och garageportar via nätet
Kallax Flyg AB, flygverksamhet och reseverksamhet.
Genesis IT AB, dotterbolag 80%  IT och säkerhetstjänster.
Bolaget värderar engagemang, kunskap, kompetens och handlingskraft högt.

För oss är Kunden i Centrum, när alla kunder är nöjda så är vi också det och ingen kund skall känna sig likgiltigt bemött.

Det är kundernas behov och efterfrågan som är avgörande.
Stenvalls bygger på en stark värdegrund. Det är våra värderingar och normer som bestämmer vårt handlande. Det är också i våra värderingar som vi hittar kraften, beslutsamheten och tilllförsikten att allt löser sig. Vi ser möjligheterna.

Affärsidé

Vi skall tillverka högt förädlade trävaror som överensstämmer med kundernas krav på funktion och totalekonomi.

Vision

Vi förädlar hela stocken, vår målsättning är att producera fler färdiga produkter och på så sätt utöka och säkra marknadsandelar.

Kvalitetspolicy

Alla i bolaget skall stäva efter att göra rätt första gången och kontinuerligt förbättra verksamheten. Våra produkter skall hålla förväntad kvalitet i hela kedjan, från stock till färdig produkt och till slutkund.