• Vägbygge i Jörn

Mitt ute i skogen

Mitt ute i skogen i Jörn är det full fart! Vår virkesinköpare Ola har påbörjat en avverkning och för att kunna komma åt skogen har det behövts byggas en ny väg in till området. Skogen ligger i närheten av Andersträsk i Jörn. På platsen finns tidigare hyggen som Stenvalls Trä har utfört, här planteras det nu nya träd.

Vägen förbereds

Traktorn på bilden gräver för fullt och breddar vägen in till området som ska avverkas. Vägen korsar myrar och vattendrag och förstärks med timmerstockar.

Hygge

På bilden syns en del av ett tidigare hygge som Stenvalls Trä har projekterat, detta gjordes år 2017. Nya plantor har planterats och den kommande avverkningen kommer ske längre in i skogen.

På bilden syns Ola vår virkesinköpare som projekterat vägbygget och avverkningen. Här kan man se en del av vägen som byggts ut och breddats.