• Gallring

    En gallring innebär att man tar bort träd av sämre kvalitet för att förbättra förutsättningarna för andra träd.

För att skapa bättre förutsättningar för din skog är det viktigt att gallra.

En gallring innebär att du tar bort träd med sämre kvalitet eller förutsättningar för att skapa en bättre miljö för övriga träd. När du gallrar kan du reglera blandningen av olika träslag beroende på växtplatsen och hur du vill inrikta din produktion. Det är även en bra metod för att öka beståndets motståndskraft mot olika skador.

Kom ihåg att även om tillväxten i beståndet inte ökar efter en gallring så ger den bättre förutsättningar för ett högre värde på virket, kortare omloppstid och lägre drivningskostnader.

Gallringar bör göras i bestånd med träd som är 12 meter eller högre. En tumregel kan vara att gallra två till tre gånger under en omloppstid. En gallring ger ett ekonomiskt överskott i nästan alla fall. Undantaget kan vara förstagångsgallringar i bestånd som är dåligt röjda, då dessa kan bli mer arbetsintensiva och ha träd med sämre kvalitet. I stort sett all gallring görs med en så kallad gallringsskördare. Då är det den kunnige maskinföraren som väljer vilka träd som sparas och vilka som avverkas.

Kontakta gärna våra virkesköpare om du har några mer frågor eller vill ha hjälp att gallra din skog!

 

Gå tillbaka till tjänster

Gå till virkesinköp