• Produktion

I Stenvalls kundorderstyrda produktion produceras högt förädlade trävaror från svenska skogar till världens mest krävande kunder.

Röntgen och mätningar

I Sikfors kan vi med hjälp av stockröntgen i förväg ta reda på stockens inre egenskaper; så som typ av kvist, kärnvedsandel, hållfasthet och årsringsbredd. Det ger oss möjligheten att redan på timmernivå sortera in stockarna till rätt slutprodukt. Vidareförädlingen är påbörjad innan stocken ens är barkad! Vinterhalvåret 2018 kommer vi att installera en röntgen även på Lövholmens sågverk för att även på klentimmer kunna vidareförädla till än mer kundspecifika produkter.

Måleri

På vår anläggning i Örarna ytbehandlar vi ytterpaneler i många olika utföranden enligt våra kunders önskemål. För att erhålla kvalitén torkas ytterpanelerna varsamt mellan varje färgskikt. För att garantera ett optimalt slutresultat använder vi oss bara av erkänt bra leverantörer på färg och måleriutrustning.

Fakta

  • Antal medarbetare: 213
  • Produktionstakt: 350 000m3sv
  • Antal anläggningar: 5
  • Sågverk: 4; Lövholmen, Sikfors, Örarna och Seskarö (ej i drift)
  • Vidareförädlingsenheter: 3; Sikfors, Örarna, Bergnäset
  • Pelletstillverkning: 1; Sikfors

Kan vi anpassa slutprodukter redan i skogen?

Under juni månad började vi testköra timmer på Stenvalls Trä i Sikfors. Timret ingår i ett projekt som kalls för MRR "Mera Rätt Råvara"