Affärsidé & Vision

Affärsidé

Vi skall tillverka högt förädlade trävaror som överensstämmer med kundernas krav på funktion och totalekonomi.

 

Vision

Vi förädlar hela stocken, vår målsättning är att producera fler färdiga produkter och på så sätt utöka och säkra marknadsandelar.

 

Värderingar

På Stenvalls Trä har vi fem ledord som utgör våra värderingar och dessa är:

 

Mod
Vi vågar gå våra egna vägar och prova det nya. Vi arbetar utifrån vår egen övertygelse.

Arbetsglädje
Vi arbetar med passion och känner glädje när vi får saker gjorda.

Handlingskraft
Vi fattar nödvändiga beslut och levererar enligt våra löften och uppsatta mål. Vi kommunicerar direkt för att få den rätta saken att hända.

Kompetens
Vi utvecklar vår kunskap och vårt arbetssätt så att det ständigt gör oss bättre.

Äkthet
Vi står för vad vi gör, följer regelverk och bestämda rutiner, är sanningsenliga, håller vad vi lovar och menar vad vi säger.