Skogliga tjänster

Våra erfarna virkesinköpare bestämmer tillsammans med skogsägarna på vilket sätt avverkning skall ske. Vi tar stor hänsyn till personliga önskemål och erbjuder:

 

  • Köp av leveransvirke- där markägaren själv ombesörjer avverkning och transport till närmaste bilväg.

  • Avverkning av rotposter- där vi tar fullt ansvar för hela uppdraget.

  • Köp av skogsfastigheter

 

SE AKTUELL PRISLISTA