• Gödsling

    Att gödsla skogen ger en effektiv tillväxt och ger mervärde till dig som markägare.

Att gödsla sin skog är både lönsamt för skogsägaren och nyttigt för klimatet!

Tillväxten ökar upp till 20 kubikmeter, det innebär en årlig förräntning på investeringen på 10-15% under hela den tid som effekten av gödslingen varar. Tillväxten innebär i sin tur att skogen ökar sitt upptag av koldioxid med upp till 20 ton per hektar skog, en stor vinst för klimatet när kol binds i träd och mark. Den ekonomiska avkastningen av en gödsling med kväve kommer redan efter ungefär tio år. Det är viktigt att ha kontroll på din skog vid gödsling så att tillväxten blir som tänkt, vi kan även hjälpa dig med t.ex. Gallring och Röjning.

Bäst resultat av gödslingen får du på en medelålders eller äldre barrskog, där du inte planerat avverkning de närmaste tio åren.

För att gödsla krävs anmälning till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan. Denna anmälan krävs för all maskinell skogsgödsling. Detta är för att gödslingen påverkar miljön och fel utförd eller på fel typ av mark kan den påverka miljön negativt. Våra virkesköpare kan hjälpa dig med vad som gäller för din mark och vad som fungerar bäst.

 

Gå tillbaka till tjänster

Gå till virkesinköp