• Marknad & logistik

Marknad & Logistik

Vi är lyhörda och intresserar oss för våra kunders behov. Vi har en mycket bred specifikation av trävaror från både furu och gran, och kan producera många olika typer av produkter. Vi producerar och säljer hyvlade och sågade trävaror. Stor del av produktionen består av vidareförädlade trävaror som vi kvalitetssorterat, ofta kapat och hyvlat mot våra kunders kravspecifikationer. Kvaliteten på vår råvara, skogen här uppe i Norr passar väldigt bra till krävande kunder inom fönster, möbel och trappindustrin som är en stor del av våra kunder. Trävaror till bygghandel i olika länder är en annan viktig del av vårt sortiment.

Marknad

Våra kunder finns i huvudsak i följande länder:

Sverige, Norge, England, Danmark, Grekland, Cypern, Irland, Japan, Holland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Estland, Tunisien, Algeriet, Marocko och Egypten.

Logistik

Logistik innebär att rätt vara är på rätt plats i rätt tid till acceptabla kostnader.

För att vi ska kunna leverera varorna så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt så har vi ett nära samarbete med lokala åkerier, som huvudsakligen kör i närområdet och med externa speditionsföretag och åkerier som levererar till övriga orter.

Leveranserna sker direkt från våra sågverk till våra kunder i Sverige, Europa och övriga världen med lastbil, järnväg och båt.

Genom ett nära samarbete och goda kontakter med speditionsföretag och åkerier kan vi möjliggöra en effektiv planering och korta leveranstider.