• Vi tar till vara på träets alla möjligheter

    Läs mer

Nya möjligheter

En del av Stenvalls filosofi är att alltid hitta nya och bättre vägar att göra saker, att effektivisera vår produktion och göra våra kunder ännu nöjdare. Allt från stora exempel som klentimmersågen på Lövholmen till en mindre insats som den nya strömottagaren på Örarna.

I Stenvalls kundorderstyrda produktion produceras högt förädlade trävaror från svenska skogar till världens mest krävande kunder.

Läs mer