Ta tillvara på din skog med oss!

Vi flyttar gränserna för sågbart timmer för att få ut så mycket som möjligt från varje avverkning.

Värdefulla avverkningar

Med Stenvalls modell får vi ut mer sågbart timmer och mindre andel massaved. Något som både markägare och sågverk vinner på.

Mer sågtimmer

Stenvalls klentimmerlinjer gör det möjligt att såga stockar som annars gått rakt till massaveden.

Traditionell avverkning görs med en tydlig gräns mellan normaltimmer som avverkas för sågverken och massaved som avverkas för massabruken. Hos oss är vidareförädling kärnan i vår verksamhet, genom att nyttja så mycket som möjligt av trädet så gynnar vi både miljön och våra kunder. Målet, som gynnar både oss, våra kunder och även de som säljer timmer till oss, är att få ut så mycket sågbart timmer som möjligt från varje avverkning.

För att nå våra mål har vi flyttat gränserna för massaveden och har klentimmerlinjer på alla våra sågverk, vi har till och med ett dedikerat klentimmersågverk på Lövholmen i Piteå. Detta ger oss möjlighet att såga betydligt klenare stockar och kan på så vis få fram kundspecifika produkter från den norrländska furan. Plankor och brädor av hög kvalitet som vi sedan till stor del vidareförädlar i våra egna anläggningar och hos våra legotillverkare, eller skickar som de är till våra specialiserade kunder över hela världen. De delar av stocken som inte blir till en färdig produkt tar vi tillvara på genom att skapa pellets och kutterspånsbalar, samt som bränsle för att köra pannorna till våra torkanläggningar.

Våra kunniga virkesköpare hjälper dig genom hela processen

Läs mer