Styrelse och ledning


Styrelse

Porträttbild på Anna Flink

Anna Flink

Operativ styrelseordförande. Anna är utbildad civilekonom och har en lång erfarenhet som företagsledare. Anna är operativ styrelseordförande för Stenvalls Trä koncernens alla bolag.
Mail: Anna Flink

Porträttbild på Folke Stenvall

Folke Stenvall

VD. Folke har en lång erfarenhet av produktions- och produktoptimering, skog, trämarknad samt företagsledare inom sågverksindustrin.
Mail: Folke Stenvall

Porträttbild på Sven Stenvall

Sven Stenvall

Styrelseledamot. Sven är teknisk chef för Stenvalls Trä AB och VD för Kallax Flyg AB. Sven har en lång erfarenhet som företagsledare inom sågverksindustrin och flygbranschen.
Mail: Sven Stenvall

Porträttbild på Johan Taavola

Johan Taavola

Arbetstagarrepresentant. Johan Taavola arbetar som truckförare på Stenvalls Trä AB i Luleå. Han har arbetat i företaget sedan 2001 och är ävenfacklig representant sedan 2008.
Mail: Johan Taavola

Ledning

Porträttbild på Annica Ottosson

Annica Ottosson

HR-chef. Annica är utbildad officer och har lång erfarenhet som personalchef inom Försvarsmakten.
Mail: Annica Ottosson

Porträttbild på Göran Sundberg

Göran Sundberg

Råvaruchef. Göran är utbildad jägmästare med flerårig yrkeserfarenhet från skogsbranschen. Han kommer närmast från en anställning som distriktschef för VMF Nord där han ansvarat för virkesmätningen i norra Norrbotten. Han har tidigare arbetat på IKEA med bl.a. affärsutveckling & logistikfrågor.
Mail: Göran Sundberg

Porträttbild på Johan Lundbäck

Johan Lundbäck

Marknadschef. Johan har utbildning på universitetsnivå och internutbildningar inom stål och gruvindustrin omfattande Lean production, tillverkningsteknik och energiteknik. Han har dessutom lång erfarenhet av produktionsplanering och logistik inom stålindustri, gruv- och järnvägstransporter.
Mail: Johan Lundbäck

Porträttbild på Johanna Brehmer

Johanna Brehmer

Utvecklingsingenjör. Johanna är civilingenjör med träteknisk inriktning. Hon har mångårig erfarenhet från branschen av allt från produktions- och produktoptimering, produktions- och projektledning, system- och organisationsutveckling till uppföljning och planering.
Mail: johanna brehmer

Porträttbild på Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

Underhållschef Sikfors samt samordnare för underhåll för alla produktionsenheter. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos Stenvalls Trä sedan 1993.
Mail: Lennart Nilsson

Erik Lundqvist

Produktionschef Lövholmen. Verksam och skolad inom alla Stenvalls Träs produktionsprocesser sedan början av 2000-talet. Erik har arbetat på Lövholmen i flera olika roller sedan nystarten av sågverket 2012.
Mail: Erik Lundqvist

Porträttbild på Kristina Olofsson

Kristina Olofsson

Produktionschef Sikfors såg. Kristina har sågverksteknisk utbildning och hon har lång och bred erfarenhet från alla delar av sågverksprocessen, samt erfarenhet från rollen som försteman och skiftledare.
Mail: Kristina Olofsson

Porträttbild på Roger Bergman

Roger Bergman

Produktionschef förädling Sikfors. Roger har lång erfarenhet inom sågverksproduktion, dess marknad och logistik samt även en tid inom stuverinäringen.
Mail: Roger Bergman

Porträttbild på Jimmy Åkerlund

Jimmy Åkerlund

Produktionschef såg och förädling Luleå samt Örarna. Jimmy har lång erfarenhet inom sågverksproduktion och har tidigare en bakgrund från massaindustrin
Mail: Jimmy Åkerlund

Porträttbild på Mervi Forsberg

Mervi Forsberg

Ekonomichef. Mervi har ekonomiutbildning med inriktning ekonomi och revision. Mervi har lång erfarenhet av alla funktioner inom ekonomiavdelningen i Stenvalls Trä koncernen.
Mail: Mervi Forsberg

Porträttbild på Zandra Grönlund

Zandra Grönlund

Redovisningschef. Zandra har lång erfarenhet inom ekonomi och har arbetat med alla funktioner inom ekonomiavdelningen i Stenvalls Trä koncernen.
Mail: Zandra Grönlund