Styrelse och ledning


Styrelse

Porträttbild på Anna Flink

Anna Flink

Operativ styrelseordförande. Anna är utbildad civilekonom och har en lång erfarenhet som företagsledare. Anna är operativ styrelseordförande för Stenvalls Trä koncernens alla bolag.
Mail: Anna Flink

Porträttbild på Folke Stenvall

Folke Stenvall

VD. Folke har en lång erfarenhet av produktions- och produktoptimering, skog, trämarknad samt som företagsledare inom sågverksindustrin.
Mail: Folke Stenvall

Porträttbild på Sven Stenvall

Sven Stenvall

Styrelseledamot. Sven är teknisk chef för Stenvalls Trä AB och VD för Kallax Flyg AB. Sven har en lång erfarenhet som företagsledare inom sågverksindustrin och flygbranschen.
Mail: Sven Stenvall

Joel Johansson

Arbetstagarrepresentant.
Mail: Joel Johansson

Ledning

Porträttbild på Göran Sundberg

Göran Sundberg

Råvaruchef. Göran är utbildad jägmästare med flerårig yrkeserfarenhet från skogsbranschen. Han kommer närmast från en anställning som distriktschef för VMF Nord där han ansvarat för virkesmätningen i norra Norrbotten. Han har tidigare arbetat på IKEA med bl.a. affärsutveckling & logistikfrågor.
Mail: Göran Sundberg

Erik Lundqvist

Produktionschef Lövholmen. Verksam och skolad inom alla Stenvalls Träs produktionsprocesser sedan början av 2000-talet. Erik har arbetat på Lövholmen i flera olika roller sedan nystarten av sågverket 2012.
Mail: Erik Lundqvist

Porträttbild på Kristina Olofsson

Kristina Olofsson

Produktionschef Sikfors Såg, Seskarö Såg. Kristina har sågverksteknisk utbildning och hon har lång och bred erfarenhet från alla delar av sågverksprocessen, samt erfarenhet från rollen som försteman och skiftledare.
Mail: Kristina Olofsson

Porträttbild på Elin Olovsson

Elin Olovsson

Produktionschef Sikfors Förädling.
Mail: Elin Olovsson

Porträttbild på Marzena Nordberg

Marzena Nordberg

Kvalitets- och miljöchef.
Mail: Marzena Nordberg

Porträttbild på Maria Hansén

Maria Hansén

HR-chef.
Mail: Maria Hansén

Porträttbild på Roger Bergman

Roger Bergman

Marknadschef. Roger har lång erfarenhet inom sågverksproduktion, dess marknad och logistik samt även en tid inom stuverinäringen.
Mail: Roger Bergman

Porträttbild på Jimmy Åkerlund

Jimmy Åkerlund

Produktionschef såg och förädling Luleå samt Örarna. Jimmy har lång erfarenhet inom sågverksproduktion och har tidigare en bakgrund från massaindustrin.
Mail: Jimmy Åkerlund

Porträttbild på Dan Olofsson

Dan Olofsson

Produktionstekniker
Mail: Dan Olofsson

Porträttbild på Mervi Forsberg

Mervi Forsberg

Ekonomichef. Mervi har ekonomiutbildning med inriktning ekonomi och revision. Mervi har lång erfarenhet av alla funktioner inom ekonomiavdelningen i Stenvalls Trä koncernen.
Mail: Mervi Forsberg

Porträttbild på Zandra Grönlund

Zandra Grönlund

Redovisningschef. Zandra har lång erfarenhet inom ekonomi och har arbetat med alla funktioner inom ekonomiavdelningen i Stenvalls Trä koncernen.
Mail: Zandra Grönlund

Porträttbild på Ulrika Berglund

Ulrika Berglund

Redovisningschef.
Mail: Ulrika Berglund

Porträttbild på Thomas Wikström

Thomas Wikström

Fastighetschef Stenvalls Skogar/Trä.
Mail: Thomas Wikström