Historia

1947 startade Elof Stenvall tillsammans med sin bror, ett snickeri med tillverkning av kälkar för timmertransporter. Snickeritillverkningen utvecklades snabbt och kom att omfatta skidor, köksinredningar, fönster, möbler och dörrar. För att tillhandahålla råvaror till snickeriet startades sågverket. Verksamheten växte och 1955 övertog Elof och Inger Stenvall ensamma ansvaret för företaget. Utvecklingen av företaget ledde 1983 fram till att Stenvalls Trä AB blev ett renodlat sågverk med inriktning mot en hög vidareförädlingsgrad. Elof levde efter värderingen att man alltid ska göra sitt bästa och vara nöjd med det. Enkelhet var en annan värdering, enkelhet i sättet att vara, enkelhet ger styrka. En tredje värdering var sparsamhet, slösa ej med resurser och den fjärde var att arbeta utifrån din egen övertygelse. Gå dina egna vägar. Dessa värderingar lever vidare i våra företag idag.

Elof Stenvall,  f 30/6 1917   † 5/7 2009

Milstolpar

  • 1947 Bolaget grundades
  • 1989 Generationsväxling
  • 1990-2000 Stora investeringar i produktionsanläggningen Sikfors
  • 1993 Förvärv Bergnäset, Luleå
  • 2010 Förvärv Lövholmen, Piteå
  • 2012 Investeringar sågverk Lövholmen
  • 2013 Förvärv Örarna, Luleå
  • 2015 Förvärv Seskarö, Haparanda