Råsponttakluckor

Stenvalls träs underlagsskiva ökar säkerheten och minskar monteringstiden.

Stenvalls Trä AB är marknadsledande i Sverige inom takskivor i massivt trä. Våra underlagsskivor är av högsta kvalitét, typgodkända och genomtrampningssäkra. På grund av den höga kvaliten och storleken på skivorna förkortas monteringstiden och totalkostnaden för takläggningen.

Stenvalls träs underlagsskiva är tillverkad i råspont med klammer eller spikbläck i sidosponten och limmad i ändsponten. Vi utför kontinuerliga kontroller som årligen ses över av Statens Provningsanstalt. Dessutom är vårt tillverkningsförfarande patenterat.

 

DIMENSIONER
20 x 540 x 4800/4200/3600/2400
23 x 540 x 4800/4200/3600/2400

 

Övriga längder & volymer offereras på begäran.

YTBEHANDLING
1×3 grönskydd, mögelfri
1 varv grundmålat vit 0502-Y
1 varv grundmålat bruten färg
1 varv täckmålat vit 0502-Y
1 varv täckmålat bruten färg

LASTKAPACITET
Underlagsskivan har följande lastkapacitet vid takstolar c/c 1200 mm:
Brottgränsstillstånd: 4.0 kN/m2

Följande lastkapacitet gäller vid takstolar c/c 600 mm:
Brottgränstillstånd: 17,5 kN/m2

Vid lastkapacitetsberäkningar har principen tvåfacksbalk och limmad skarv mitt i belastat fack använts. Fmk har vid provning bestämts till 9.0 Mpa för fack med i ändspont limmad bräda.

Vid gavelutstick skall vindskiva, konsoler eller liknande dimensioneras för att bära utstickande råspontbrädor då dessa kan vara skarvade slumpvis på underlagsskivan även utanför gavel.

Maximalt gavelutstick för Stenvalls underlagsskiva är 400 mm och gäller under förutsättning att vindskiva (eller min 45 mm tjock kantuppbyggnad) förbinder ytterkanten.

HANTERING
När skivorna lyfts på plats ska man se till att ovansidan är uppåt. Ovansidan är den sida som inte är klamrad. Detta gäller för skivor som är ihopmonterade med klammer. Skivor som är ihopmonterade med spikbläck kan vändas åt båda håll vid fastsättning på tak.

MONTERING
Skivorna ska monteras i samtliga takstolar. Vi rekommenderar fastsättning med 70 mm galvaniserad skruv eller spik.

Stenvalls Underlagsskiva är avsedda att skarvas på samma takstol från takfot till nock.

Typgodkännande råsponttakluckor

Montage- och hanteringsanvisning för Stenvalls Underlagsskiva

Kontakt:

Vid frågor eller beställning kontakta våra säljare

0911-25 10 00

Johan Thorgren

Key account manager Byggprodukter
Tel: 010-690 10 61
Mail: Johan Thorgren