Våra anläggningar

I vår kundorderstyrda produktion produceras högt förädlade trävaror av både gran och furu till världens mest krävande kunder. Hälften vidareförädlas till hyvlade produkter och hälften vidareförädlas till kundanpassade kvalitéer, dimensioner och längder. Vi säkerställer vår leveranssäkerhet genom att producera och leverera alla årets vardagar

Helikoptervy bild på sikfors

Sikfors

Sikfors är vårt furusågverk där vi sågar både klent och grovt timmer med hög vidareförädlingsgrad. I Sikfors har vi både ett mer traditionellt sågverk med stockröntgen i mätstationen, två såglinjer, torkar och justerverk samt vidareförädlingsenheter för allt från panelhyvling och optimeringskap till tillverkning av svarvämnen.

Läs mer
Helikoptervy bild på Örarna

Örarna

På anläggningen i Örarna norr om Luleå sågar vi endast gran men vidareförädlar båda träslagen. Vi har flera vidareförädlingssteg, så som måleri, våra specialdesignade luckspikningslinjer och hyvel. Produktionstakten för gransågningen är i dagsläget 65 000m3sv.

Läs mer
Lövholmen

Lövholmen

Lövholmens sågverk i centrala Piteå är ett dedikerat klentimmersågverk med en unik högproducerande såglinje som sågar i hastigheter uppemot 160m/min. På Lövholmen sågar vi både furu och gran, men andelen furu är helt klart störst.

Läs mer
Bergnäset

Bergnäset

Hyvelanläggningen på Bergnäset delar område med en av våra XL Bygg-butiker och tillverkar främst trall, ändspontade produkter och paneler till den högt krävande skandinaviska byggvaruhandeln samt specialiserade invändiga paneler till Europa.

Läs mer
Seskarö

Seskarö

Stenvalls nordligaste anläggning ligger i Seskarö utanför Haparanda, en komplett och effektiv såganläggning som väntar på att starta sin produktion. Här kommer vi i framtiden ta ut anpassade produkter med en optimerad kärnverksamhet genom en produktionstakt på närmare 160 000 m3.

Läs mer