• Skeppningsmärken

Bild på änden av en timmerstock med våra skeppningsmärken illustrerade i centrum av stocken.

Våra skeppningsmärken

Stenvalls Träs skeppningsmärke ES står för de olika kvalitetssorterna som vi erbjuder och fungerar som en kvalitetsgaranti för våra kunder. Bokstäverna E och S står för Elof Stenvall som grundade Stenvalls Trä år 1947.

E ♛ S: Osorterat, O/S

E ★ S: Kvinta, VA

E - S: Utskott, VI