Skogen - vår råvara, som växer långsamt med mycket fin trädstruktur skall behandlas varsamt.

Vi hjälper dig med din skog

Stenvalls Trä AB har egen inköpsorganisation i Norrbotten och Västerbotten. Våra virkesinköpare bestämmer tillsammans med skogsägarna på vilket sätt avverkning skall ske. Vi tar stor hänsyn till personliga önskemål.

Lär känna oss!

Läs mer

Skogsvård

Vi brinner för naturen och gör allt vi kan för att minska svinnet av skogens resurser och istället maximera dess kapacitet.
Vid avverkning säkerställer vi att träden har fått växa sig starka och uppfyller de hårda kraven för trävaror. Därefter tar vi ut maximalt med timmer och klentimmer och på så vis säkerställer vi rätt råvara till rätt produkt. För att bevara markens potential kan vi utföra maskinell sådd eller markbereda för plantering, beroende på markägarens önskemål.

Du som markägare gör därför ett aktivt miljöval när du väljer att anlita Stenvalls Trä. Vi vill ta ansvar för framtiden.

Läs mer

Prislista

Du hittar vår virkesprislista här