• Om Stenvalls Trä

Stenvalls Trä AB är ett familjeföretag med rötter i Sikfors sedan 1947. Företaget ägs idag av barn till grundarna Elof och Inger Stenvall. Ägarna är syskonen Anna Flink, Folke och Sven Stenvall som också driver verksamheten idag. Sågverksföretaget har idag anläggningar i Sikfors, Piteå, Luleå, Örarna och Seskarö. Vi sysselsätter ca 230 personer och omsätter ungefär 1,3 miljarder kronor. Produktionen uppgår till 400 000 m3 sågad vara och 75 % vidareförädlas direkt till slutkund. Våra kunder finns bland annat i Japan och i hela Europa med Norden som vår största marknad.

Alla syskonen har sedan barnsben varit engagerade i företaget, deras passion och brinnande intresse för företaget har gjort att de utvecklat företaget till en bland Sveriges mest kvalificerade anläggningar inom träförädling med mycket hög vidareförädling. Ledarskapsfilosofin och företagsklimatet hos oss präglas av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft och gott samarbete. Företaget har organiserats med korta snabba beslutsvägar, vilket gynnar effektiv och flexibel styrning. Samtliga medarbetare är engagerade och kunniga, ser till helheten och tar sin del av ansvaret vilket genererar en kvalitet som kommer våra kunder till godo.

Bolaget värderar engagemang, kunskap, kompetens och handlingskraft högt.

För oss är Kunden i Centrum. När alla kunder är nöjda, så är vi också nöjda, ingen kund skall känna sig likgiltigt bemött.

Vi har en stark värdegrund. Det är våra värderingar och normer som bestämmer vårt handlande. Det är också i våra värderingar som vi hittar kraften, beslutsamheten och tillförsikten att allt löser sig. Vi ser möjligheterna.


Mod

Vi vågar gå våra egna vägar och prova det nya. Vi arbetar utifrån vår egen övertygelse.

Arbetsglädje
Vi arbetar med passion och känner glädje när vi får saker gjorda och ser resultat.

Handlingskraft
Vi fattar nödvändiga beslut och levererar enligt våra löften och uppsatta mål. Vi kommunicerar direkt för att få den rätta saken att hända.

Kompetens
Vi utvecklar vår kunskap och vårt arbetssätt så att det ständigt gör oss bättre.

Äkthet
Vi står för vad vi gör, är sanningsenliga, håller vad vi lovar och menar vad vi säger.

 

Affärsidé

Vi skall tillverka högt förädlade trävaror som överensstämmer med kundernas krav på funktion och totalekonomi.


Vision

Vi förädlar hela stocken, vår målsättning är att producera fler färdiga produkter och på så sätt utöka och säkra marknadsandelar.


Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen:

  • Stenvalls Skogar AB, ägande och förvaltning av skogsfastigheter
  • Klubbgärdet Fastighets AB, ägande och förvaltning av fast egendom
  • XL Bygg Stenvalls AB, byggvaruhus i LuleåKalixPajalaKirunaSkellefteå och Umeå
  • Kallax Flyg AB, flygverksamhet och reseverksamhet.
  • Genesis IT AB, dotterbolag 64%  IT och säkerhetstjänster.