• Plantering

    När skogen avverkats ska den ersättas med nya träd. Plantering är den vanligaste och säkraste föryngringsmetoden.

Föryngring kan göras på lite olika sätt, tex sådd eller plantering. Våra virkesköpare kan hjälpa dig med vad som passar bäst för ditt skogsbruk.

Plantering

Plantering är både den säkraste och mest beprövade metoden för föryngring. Metoden fungerar för de allra flesta träslag och marktyper. När vi pratar om plantering så är det viktigt att inse att plantering är en sak och återväxt är en annan. Det finns inga garantier för att alla plantor blir fullvuxna träd. Det är viktigt hur man planterar, vilka plantor man väljer, när planteringen sker, att marken är förberedd på rätt sätt. Fördelarna med plantering rätt gjord är många; man slipper plantröjning, omloppstiden är kortare, återväxten är säkrare och man kan välja rätt plantor för marken.

 

Gå tillbaka till tjänster

Gå till virkesinköp