• Avverkning

    Att avverka skogen är en bra ekonomisk möjlighet och frigör stora summor pengar för dig som skogsägare.

I Sverige används oftast så kallat trakthyggesbruk.

När man väljer att avverka i Sverige är det absolut vanligast att man avverkar nästan alla träd inom ett område. Denna metod kallas trakthyggesbruk. Det är en metod som fungerar väldigt bra i vårt kalla klimat och fungerar på samma sätt som skogen naturligt föryngrar sig. När skog växer helt utan påverkan av människan så föryngras skogen ungefär var åttionde år genom skogsbränder där nästan alla träd brinner och en helt ny generation tar över. Lyckligtvis för oss så är trakthyggesbruk även den mest ekonomiska och effektiva  metoden för avverkning. På vissa typer av marker kan det dock vara lämpligare med andra typer av avverkning för att på bästa sätt ta hand om skogen. Exempel på mark som kan må bättre av andra avverkningssorter är magrare tallmarker eller låglänta granmarker. Våra duktiga virkesköpare kan hjälpa dig med vilken metod som är bäst på just din mark.

 

När du tar ett beslut att avverka så är det samtidigt ett beslut att föryngra. Det är viktigt att föryngring sker direkt efter avverkningen. Tänk på att avsätta pengar och planera för föryngringen samtidigt som du planerar avverkningen. Du kan läsa mer om föryngring under Plantering.