• Markberedning

    När man gör en markberedning förbereder man marken för plantering. Detta minskar risk för skadeangrepp av insekter och underlättar själva planteringen.

Skapa rätt förutsättningar för din föryngring med rätt markberedning!

För att förbättra plantornas förutsättningar att överleva och frodas är det extra viktigt med rätt markberedning. Rätt utförd så underlättar även markberedningen planteringsarbetet betydligt.

De tre vanligaste typerna av markberedning är: harvning, fläckupptagning och högläggning. Harvning är den absolut vanligaste metoden.

Vitsen med att markbereda är att ge plantornas rötter bästa förutsättningen för god vattenförsörjning, torka är annars en vanlig orsak till plantdöd. Dessutom minskar konkurrensen från övrig vegetation för plantorna och även risken för snytbaggeangrepp minskar.

Markberedningen sker lite olika beroende på vilken typ av föryngring du tänkt dig, samt hur din mark ser ut. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till både naturen, djuren, vatten och människor när du markbereder. Våra skickliga virkesköpare hjälper dig gärna med rätt metod för dig och din skog!

 

Gå tillbaka till tjänster

Gå till virkesinköp