• Röjning

    Träd av sämre kvalitet kan fortfarande vara till nytta för skogen, om man röjer och lämnar kvar träden på marken ger man näring till beståndet.

Röjning är när du fäller oönskade träd och plantor och lämnar dem på marken för att förmultna och på så vis gödsla marken eller tar ut dem som biobränsle. Röjningen är viktig i både plantskog och ung skog för att höja det ekonomiska värdet på skogen. En till tre röjningar innan första gallring är det normala.

 

Det finns olika metoder för att röja beroende på vilka mål du har för din skog, de två huvudsakliga typerna av röjning är:

Enkelställning

Detta är det vanligaste sättet att röja. Det innebär att du röjer så att träden blir jämt fördelade över marken. Detta görs ofta vid 2-5 meters höjd. Det kan vara värt att tänka på att i naturliga föryngringar, lövbestånd samt i sådder så kan det vara nödvändigt att röja tidigare. Röjning av lövskogar sker med avseende på andelen levande lövkrona i beståndet.

Röja lövträd i barrbestånd

I de flesta plant- och ungskogar behöver du röja lövträd från en meters höjd och uppåt. Målet är att ta bort de lövträd som hämmar barrträden tillväxt. Det är bra att lämna inblandning av lövträd i luckor och där det är fuktigt. Du kan behöva röja upp till tre gånger på ett bestånd.

 

Utöver dessa typer av röjning så finns det t.ex. vargröjning, brunnsröjning, topp- och midjeröjning. När man planerar röjning är det viktigt att veta vilken typ av röjning man behöver samt om det finns risk för älgskador. Oftast utförs röjning manuellt med en röjsåg. För att veta exakt vilken typ av röjning som passar just din mark är du varmt välkommen att kontakta våra virkesköpare.

 

Gå tillbaka till tjänster

Gå till virkesinköp