Bergnäset

Anläggningen på Bergnäset

På Bergnäset har vi vidareförädling av sågade trävaror samt att anläggningen delar område med en av våra byggvarubutiker, XL-Bygg Bergnäset. Produktionstakten idag 35 000 m3 hyvlad trävara. Här finner du:

    • En hyvellinje
    • Ett justerverk
    • Tre kammartorkar
    • Två vandringstorkar