• Pressmeddelande

Stenvalls Trä AB offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Genesis IT AB (Publ.).