• Pressmeddelande

Stenvalls Trä AB offentliggör erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Genesis IT AB (Publ.).