• Vi tar till vara på träets alla möjligheter

    Läs mer

Följ oss:

Stenvalls Magasinet

Under våren och sommaren har vi på Stenvalls arbetat intensivt med kvalitetsarbete och byggt upp nya arbetsmodeller och metoder för analys av viktiga frågor som risker och möjligheter, intressenter och handlingsplaner. Det är ett arbete som kommer att intensifieras under hösten och framåt.

I Stenvalls kundorderstyrda produktion produceras högt förädlade trävaror från svenska skogar till världens mest krävande kunder.

Läs mer