Lövholmen

Anläggningen på Lövholmen

Lövholmen är vårt dedikerade klentimmersågverk med en högproducerande klentimmersåglinje där vi sågar framförallt fura men vid behov även gran. Produktionstakten är idag 150 000 m3 utsågad trävara, målproduktionen är 200 000 m3sv. Här finner du:

  • En högproducerande såglinje för klentimmer
  • 24 Kammartorkar
  • Två vagnsmatade kammartorkar
  • Två vandringstorkar
  • Ett justerverk med kamerasortering
  • En spåntork