Ny VD för XL Bygg Stenvalls

Styrelsen i XL-BYGG Stenvalls har beslutat att tillsätta Johan Johansson, nuvarande platschef för XL-BYGG Kalix, som ny VD. Han tillträder tjänsten fr.o.m. den 1 mars 2022.

2022-01-28

Johan Johansson har lång erfarenhet från byggvaruhandeln efter att ha arbetat från tidig ålder i bolaget. Innan XL-BYGG Stenvalls förvärvade byggvaruhuset i Kalix drevs den av hans far gemensamt med sin bror. Vid förvärvet tillsatte XL-BYGG Stenvalls Johan som platschef. Under sin tid som platschef har Johan fördubblat omsättningen och genererat ett resultat utöver branschindex.

– ”Styrelsen ser det som ett naturligt steg att Johan tar över som VD i det skede som
bolaget befinner sig i, med en stark tillväxt och en tydlig strategi kring förvärv och nyetableringar. Johan är en kompetent, driven och talangfull entreprenör med högt tempo och engagemang. Under de senaste åren har han visat prov på stor leveransförmåga”, säger Anna Flink, styrelseordförande, XL-BYGG Stenvalls.

– ”Vi ser goda möjligheter till fler förvärv och nyetableringar i närtid och med en ny gemensam struktur med fokus på ökat samarbete mellan våra butiker med gemensamma lösningar hoppas vi kunna öka tempot ytterligare och förbättra både service, produktutbud och leveransförmåga till våra kunder”, kommenterar Johan Johansson.
XL-BYGG Stenvalls har sedan 2008 växt från att vara endast en operativ verksamhet till 10 olika entreprenörsdrivna byggvaruhus med höga krav på handlingskraftigt och prestigelöst entreprenörsledarskap.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Flink, styrelseordförande XL-BYGG Stenvalls
Tel: +46701841003
Email: anna@stenvalls.se

 

XL-BYGG Stenvalls har 10 moderna anläggningar i Norr- och Västerbotten, från Kiruna i norr till Umeå i söder. Bolaget ingår i koncernen Stenvalls Trä som är ett familjeägt företag från Norrbotten med 4 egna sågverk med lång erfarenhet av vidareförädling av träprodukter. Verksamheten riktar sig mot proffskunder och privatkunder, husfabrikanter och större byggföretag. Vi erbjuder byggmaterial av hög kvalitet och ett kundanpassat sortiment. XL- Bygg Stenvalls omsätter ca 500 miljoner kronor och har ca 100 anställda.
Företaget är medlemmar i kedjan Mestergruppen Sverige AB som har mer än 120 butiker i Sverige.
Läs mer på www.xlbygg.se samt https://www.butik.xlbygg.se/lulea/omoss/vara-tio-anlaggningar