Stenvalls la högsta bud på virkesauktion till förmån för Ukraina


Från vänster: Annika Storck, administratör Allmänningen, Britt-Marie Lindgren, ordförande Allmänningen, Sven Stenvall, delägare och teknisk chef Stenvalls Trä, Ola Holmgren, SCA, Hans Renberg, Sveaskog och Robert Grimm, förvaltare Allmänningen.

 

Arvidsjaurs Allmänning arrangerade en virkesauktion den 29:e augusti. Avverkningsposten var värderad till 85 000 kr och Stenvalls Trä la högsta budet på 180 000 kr. Hela beloppet går oavkortat till hjälporganisationerna; Läkare utan gränser, UNICEF och UNHCR, till förmån för Ukraina.

Andra bolag som var med i budgivningen var Sveaskog, SCA och Billerud som efter budgivningen meddelade att de även kommer att donera pengar. Totalt kommer därmed skogsbruket och skogsindustrin att skänka 315 000 kr till de ovannämnda hjälporganisationerna.

’Det känns naturligtvis viktigt och angeläget att delta i den här auktionen där vi inom skogsindustrin kan bidra till att stötta Ukraina. Sen att Stenvalls Trä hade möjlighet att lägga högsta budet känns mycket bra då vi bidrar till ett viktigt ändamål’, säger Sven Stenvall, delägare och teknisk chef på Stenvalls Trä, som deltog i auktionen på plats.