Produktion

Våra produktionslinjer

I vår kundorderstyrda produktion produceras högt förädlade trävaror till Europas mest krävande kunder.
Hälften vidareförädlas till hyvlade produkter och hälften vidareförädlas till kundanpassade kvalitéer, dimensioner och längder.
Vi säkerställer vår leveranssäkerhet genom att producera och leverera alla årets vardagar

Här presenterar vi våra produktionslinjer med text och film.

Våra anläggningar

Flygbild _Sikfors 0276

Sikfors:

2 Helautomatiska såglinjer
  - en flexibel band/cirkelsåglinje
  - en kostnadseffektiv klentimmerlinje
24 Kammartorkar
2 Vandringstorkar
3 Hyvellinjer
2 Bandsåglinjer
1 Paketkapsåg
2 Ämneskaplinjer samt Kortbitsfingerskarv
2 Pelletsmaskiner
1 Speciallinje för produktion av dammfria kutterspånsbalar
Produktionstakten idag är 170 000 m3 utsågad trävara,
målproduktionen är 200 000 m3

Flygbild Lövholmen _M1A8204_2

Lövholmen:

1 Högproducerande såglinje för klentimmer
28 Kammartorkar
6 Vandringstorkar
2 Justerverk
Produktionstakten idag är 150 000 m3 utsågad trävara,
målproduktionen är 200 000 m3

Flygbild_Stenvalls_Lulea___0142.jpg
Bergnäset:

Hyvellinje
Justerverk
3 Kammartorkar
2 Vandringstorkar
Produktionstakten idag 35 000 m3 hyvlad trävara
Detaljistförsäljning, XL-BYGG Stenvalls

o_rarna_flygbild.pngÖrarna:

2 Såglinjer
1 Justerverk
15 Kammartorkar
1 Kanaltork
2 Linjer för produktion av underlagsskivor
1 Hyvellinje
1 Linje för målning
Produktionstakten idag är ca 30 000 m3,
vår målproduktion är 100 000 m3. 

Seskarö:

1 Timmersortering
1 Såg
1 Råsortering
19 Kammartorkar
3 Vandringstorkar
1 Justerverk

Alla anläggningar är sprinklade för ökad säkerhet