Gamla delar blir nya möjligheter

En del av Stenvalls filosofi är att alltid hitta nya och bättre vägar att göra saker, att effektivisera vår produktion och göra våra kunder ännu nöjdare. Allt från stora exempel som klentimmersågen på Lövholmen till en mindre insats som den nya strömottagaren på Örarna.

Ett led i att lyckas med en framgångsrik tillverkningsprocess och en lönsam affär är självfallet att minska stopptider och öka flöden i produktionen. Nu mitt i smällkalla vintern pågår just ett sådant förbättringsprojekt i hyvellinjen på Örarna. Vi håller på att sätta in en ny strömottagare för en bättre hantering av torkströn, som idag är en källa till många småstopp och mycket krångel. När vi installerar en ny maskin eller del i en linje ingår ett gäng kompetenta personer för att allt ska klaffa. På bilderna syns t.ex. Jimmy (produktionschef på Örarna) och två av våra skickliga entreprenörer Jonas och "El-Janne".

På Örarna drygt 1,5 mil norr om Luleå ligger Stenvalls gransågverk och en av våra vidareförädlingsanläggningar. Här har vi bland annat hyvellinje, två luckspikningslinjer och ett måleri. På luckspikningslinjerna tillverkar vi underlagsskivor av råspont. Skivorna används sedan i hustillverkning, framförallt vid takläggning som underlag för den takbeklädnad man vill ha. Vi producerar ungefär 1,5 miljoner m2 underlagsskivor per år. På hyveln på Örarna hyvlar vi framförallt ytterpanel, konstruktionsvirke och råspont till våra luckspikningslinjer. Ytterpanelen kan vi sedan antingen måla eller sälja direkt till våra högt krävande kunder inom byggvaruhandeln. Konstruktionsvirket blir reglar och andra komponenter i hus över hela världen, men framförallt i Sverige och Norge.

Historien börjar egentligen med att vår tekniske chef och tillika en av våra tre ägare, Sven, är på väg någonstans i Norrlands inland när han åker förbi ett nedlagt gammalt sågverk. Vi hade länge sett att vi behöver hitta en bättre lösning för hanteringen av torkströn i hyvellinjen när vi hyvlar virke direkt från tork. Och just den här dagen så ser då Sven på sin resa att där, utanför det nedlagda sågverket ligger just en sådan strömottagare som vi vill ha! Han vet vad sågverket heter, men inte vem ägaren är. Ett detektivarbete börjar med att hitta åt vem som ansvarar för delarna vi vill ha. Det visar sig att de som nu äger sågen är ett japanskt företag. Tursamt nog har vi en japansk medarbetare på marknadsavdelningen, Mika. Hon sätts i arbete att göra upp affären med japanerna. Efter några om och men så äger vi så en strömottagare. Sven åker själv dit och fraktar hem den och ett restaurerings- och ombyggnadsprojekt börjar hemma på sågen i Sikfors. Där har flera mekaniker, både egna och externa, hjälpts åt för att bygga om så att strömottagaren ska passa sin nya plats på Örarna. Det har kapats, svetsats, målats och fixats och nu i månadsskiftet januari/februari 2019 kommer maskinen äntligen att komma på plats i sitt nya hem på Örarnas hyvellinje. Nu tar vår produktionschef på Örarna, Jimmy, över projektet med att installera strömottagaren och tillsammans med duktiga mekaniker, elektriker och styrkillar få den nya utrustningen att passa sömlöst in i vår linje. Den nya strömottagaren kommer att både minska våra stopptider och öka vårt flöde genom hyvellinjen. Gamla delar blir nya i ett nytt sammanhang och istället för att rosta sönder i snön hjälper den nu oss att nå nya höjder.

Här håller vår produktionschef på Örarna, Jimmy Åkerlund, på att lyfta den nya strömottagaren på plats.

Torkströn

Torkströn är tunna träpinnar som ligger mellan lagren med sågat virke för att luften i torken ska komma åt båda sidorna av en planka för att torka den. De måste tas bort mellan varje lager plank/brädor för att de ska kunna komma in i hyvellinjen.